Shibusashirazu
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hideki Tachibana (as), Youichiro Kita (tp), Akihiro Ishiwatari (G), Koichi Yamaguchi (p), Jun Isobe (ds) Daisuke Fuwa (b), guest: Jun Nagami (vo,g)
Fumio Itabashi 2DAYS
Fumio Itabashi Orchestra
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Fumio Itabashi (p), Eiichi Hayashi (as), Masayo Koketsu (as), Ryuichi Yoshida (bs), Takezo Yamada (tp), Atsushi Goto (tb), Daysuke Takaoka (tuba), Keisuke Ohta (vln), Reona (tap), Takashi Seo (b), Akira Sotoyama (ds)
Ko Omura Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ko Omura (ds), Jun Furuya (p), Yutaka Yoshida (b)
Takeshi Shibuya ORCHESTRA
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takeshi Shibuya (p, or), Kosuke Mine (ts), Koichi Matsukaze (sax, fl), Eiichi Hayashi (as), Kenta Tsugami (sax), Osamu Matsumoto (tb), Akihiro Ishiwatari (g), Katsumasa Kamimura (b), Akira Sotoyama (ds), Guest: Hideko Shimizu (vo)
Shoji Hano Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shoji Hano (ds), Megumi Nishino (Japanese drum - taiko), Wagane Nsiaye Rose (per)
Kazuo Imai Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazuo Imai (g), Tsutomu Todo / a.k.a. Yoshiaki Fujikawa) (sax), Nobuyoshi Ino (b), Tamaya Honda (ds)
David Negrete Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
David Negrete (as), Mayuko Katakura (p), Riku Takahashi (b), Sota Kira (ds)
Akihiro Yoshimoto Trio "Shinkaigyo (Deep-Sea Fish)"
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akihiro Yoshimoto (ts), Keigo Iwami (b), Raiga Hayashi (ds)
Shun Ishiwaka 3DAYS - 6 Concerts
Songbook Project
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shun Ishiwaka (p, ds), Manami Kakudo (vo, etc), Shuta Nishida (g) + Special Guest
Shun Ishiwaka 3DAYS - 6 Concerts
Boys Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shun Ishiwaka (ds), Akira Ishii (p), Hideaki Kanazawa (b)
Shun Ishiwaka 3DAYS - 6 Concerts
SMTK
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shun Ishiwaka (ds), Marty Holoubek (b), Tokutaro Hosoi (g), Kei Matsumaru (sax)
Keisuke Nakamura HUMADOPE
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Keisuke Nakamura (tp), Akihiro Yoshimoto (ts), Ami Ogaeri (p), Makoto Togashi (b), Ittetsu Takemura (ds)
Sho/Yu/So Band featuring Osamu Koike
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Okazawa (b), Yuichi Togashiki (ds), Soichi Noriki (p), Osamu Koike (ts)
MoGoToYoYo plus
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yasuhiro Yoshigaki (per), Ryuichi Yosida (bs, fl), Motoharu (sax), Keigo Iwami (b), Ippei Kato (g)
Hiroko Mase Quintet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroko Mase (ss), Eiji Otogawa (ts), Nobumasa Tanaka (p), Kosuke Ochiai (b), Sota Kira (ds)
Junichiro Ohkuchi Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi (key, p), Mei Inoue (g), Ryoji Orihara (fretless b), Ittetsu Takemura (ds)
HISASHI & Tomohiro Special Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,000 yen + tax (one drink included)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on September 1,Tuesday (we accept reservations).
MEMBERS
HISASHI (voice), Tomohiro Yahiro (per), Isao“Sankichi”Miyoshi (g), Kosuke Ochiai (b)
Mikio Ishida Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mikio Ishida (p), Noboru Ando (b), Nobuo Fujii (ds)
Shingo Okudaira The New Force + 1
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Makoto Oka (ts), Hideaki Hori (p), Takayoshi Baba (g), Heisuke Furuki (b)
SYNAPSE
【Até quem sabe】 Release Concert!
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takayuki Kato (g, etc), Saga Yuki (voice, g)
Yuichiro Aratake Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake (p), Noboru Ando (b), Ittetsu Takemura (ds), Guest: Hidenori Midorikawa (as)
Akira Sakata x Triple Edge
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Sakata (sax, cl, vo), Masayasu Tzuboguchi (p, syn), Takeharu Hayakawa (b), Masataka Fujikake (ds)
Isao Suzuki 2DAYS
OMA SOUND
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Isao Suzuki (b), Takumi Nakayama (as), Michiyuki Koyama (g), Kunito Kitai (ds)
Isao Suzuki 2DAYS
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Isao Suzuki (b), Dairo Suga (p), Tamaya Honda (ds)
Atsushi Ikeda Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Atsushi Ikeda (as), Yasumasa Kumagai (p), Hiroshi Ikejiri (b), Shogo Hamada (ds)
Tomonao Hara Group
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomonao Hara (tp), Hisatsugu Suzuki (sax), Jun Miyakawa (p), Takuma Asada (g), Hiroshi Ikejiri (b), Dennis Frehse (ds)
Fumio Itabashi 2DAYS
Fumio Itabashi FIT! CD Release Concert
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Fumio Itabashi (p), Takashi Seo (b), Ittetsu Takemura (ds)
Masayo Koketsu Special Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masayo Koketsu (sax), Masahiko Satoh (p), Sabu Toyozumi (ds)
Hiroki Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Hiroki (g), Mikiko Nagatake (p), Kosuke Ochiai (b), Saori Nishikawa (ds)
Toshiyuki Honda 2DAYS
Toshiyuki Honda featuring GEIDAI in Jazz with Ami Ogaeri
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshiyuki Honda (sax), Ryo Yonemitsu (b), Daiki Yamazaki (ds), Ami Ogaeri (p)
Toshiyuki Honda 2DAYS
Toshiyuki Honda BarnIing Wave Quartet Special with Mei Inoue
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshiyuki Honda (sax), Soichi Noriki (p), Gregg Lee(b), Shingo Okudaira (ds), Mei Inoue (g)

page top