JAM SESSION
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】Session Host: Makoto Terashita(P) with a Bassist and a Drumer.
Rental
Gentle Winds
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazumi Ikenaga(ds), Hiroyuki Ishikawa(tp), Koichi Sato(p)
Fumie Chiba Quintet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Fumie Chiba(p), Hiroyuki Ishikawa(tp), Junko Hirayama(as), Koji Tetsui(b), Kaoru Suzuki(ds)
Kunion Jazz@PIT INN vol.17
Open12:00 /
Start12:30
¥900(without drink)
MEMBERS
Kunitachi College of Music, Jazz student
NISHIO BAND
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenichi Nishio(tp), Michiyuki Koyama(g), Shunichi Yanagi(p), Noboru Ando(b), Toyoaki Sekine(ds)
Tamaya Honda × BLAHMUZIK
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda(ds), BLAHMUZIK (electronica)
Shinobu Ishizaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Sjinobu Ishizaki(as), Mamoru Ishida(p), Masatsugu Hattori(ds)
【HANA🔴TORI】× Shinpei Ruike
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Maki Hachiya(vo, voice), Nobumasa Tanaka(p), Shinpei Ruike(tp)
Rental
Yuya Yoneta Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuya Yoneta,(sax), AYAKI(p), Koji Tetsui(b), Shinnisuke Kinoshita(ds)
Yuichiro Aratake Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake(p),Hiroyuki Yamamoto(b),Sounosuke Imaizumi(ds)
Ito-Kuri Trio and Yasuyuki Takahashi
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomohide Midori(sax, effect), Taeko Kurita(p), Itoken(ds), guest : Yasuyuki Takahashi(tb)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Yuji Irifune(b), ???(ds)
California sunset
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Sonosuke Imaizumi(ds, electronica), Hiroki Chiba (electronics)
Rental
Yoichi Kobayashi & JJM
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoichi Kobayashi(ds), Yutaro Suzuki(tp), Takayuki Sato(as), Heitets Rin(p), Koji Yasuda(b)
Takuji Yamada FOLKLORE
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takuji Yamada(as, ss), Norihiro Doi(ts, cl), Masanori Okazaki(ts), Itsumi Komano(tb), Mayuko Katakura(p), Yusuke Chigita(b), Ko Kimura(ds)
Monthly Eiichi Hayashi March issue
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi(as), Mitsuo Sakaguchi(syn), Yoshiki Takahashi(b), Yota Tsukada(ds)
Motohiko Ichino / Hiroki Chiba / Shinya Fukumori
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Motohiko Ichino (g), Hiroki Chiba (b), Shinya Fukumori(ds)
TENT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
CEO(g), Yoshinori Shimizu(b), Ryusaku Ikezawa(ds)
Torus

Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomoko Yoshino(vib), Haruo Togashi(p), Yujiro Yoshimine(b)
Tamami Koyake Band
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake (fl), Yuji Fujisawa(p), Katsuto Suzuki(b), Mike Reznikoff(ds)
Sachiko Nakajima KURAGE SESSION
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Sachiko Nakajima(p), Noboru Ando(b), Tamaya Honda(ds), Abdoulaye Ndiaye Rose(per), Takefumi Kobayashi(ds, per)
Shunichi Yanagi Session
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shunichi Yanagi(p),Kazushiro Nakane,Hiroyoshi Horie(g),Yoshihiro Kaneko(b),Shinnosuke Kinoshita(ds)
Yuichi Terai Group
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichi Terai(sax), Hiroyuki Ishikawa(tp), Yoshifumi Matsubara(g), Kosuke Ochiai(b), Hayato Yamazaki(ds)
Koichi Yamaguchi Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Yamaguchi(p), Kosuke Ochiai(b), Raiga Hayashi(ds)
Seiji Harakawa Quintet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Seiji Harakawa(as), Akira Tanidono(tp), Toshihiko Kohno(p), Yuhei Honkawa(b), Shouhei Nishimura(ds)
Mari Yamashita Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Yamashita(vib), Hiroshi Fukutomi(g), Ryoichi Zakota(b), Ryo Noritake(ds)
Ami Fukui Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ami Fukui(p), Keigo Iwami(b), Sota Kira(ds)
Rental

page top