Shibusashirazu
Ticket only valid for one set
Open14:30 /
Start15:00
Ticket on the day:3,300 yen tax included. 3,000 yen + tax (one drink included)
JAM SESSION
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,100 yen tax included. 1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】Session Host: Makoto Terashita(P) with a Bassist and a Drumer.
Bi Bi Bi + 4
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yasuyuki Takahashi(compose & lap top,tb), Daisuke Fujiwara(ts,etc), Naiya Murata(turn table), Tikutaro Hosoi(g),guests: Yoshihiro Goseki(ts), Koki Matsui(as), Ippei Kato(g), Ryoji Orihara(fretless-b)
Takuji Yamada FOLKLORE
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takuji Yamada(as, ss, bcl), Norihiro Doi(ts, cl), Akihiro Yoshimoto(ts, fl), Keita Harikae(tb), Mayuko Katakura(p), Yusuke Chikita(b), Akira Yamada(ds)
DANCE OF THE VEIL
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junzo Fujita(sax), Nobuaki Haga(p), Naoki Yamamoto(ds)
Aya Takazawa Quintet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Aya Takazawa(tp), Hiroyuki Ishikawa(tb), Ami Ogaeri(p), Yutaka Takase(b), Masanori Ando(ds)
FNK
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Fumie Chiba(p), Nao Teraya(g), Kaoru Suzuki(ds)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Yuji Irifune(b), Naofumi Satake(ds)
Shinobu Ishizaki Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shinobu Ishizaki(as), Mamoru Ishida(p), Masatsugu Hattori(ds)
Kosuke Ochiai quintet + Akihiro Ishiwatari
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kosuke Ochiai(b), Kei Matsumaru(as), Mamoru Ishida(p), Sota Kira(ds), guest: Akihiro Ishiwatari(g)
Koichi Matsukaze Quartet + Mikio Ishida
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Matsukaze(sax, fl), Takayuki Kato(g), Hiroaki Mizutani(b), Akira Sotoyama(ds), Mikio Ishida(p)
Ryohei Komaki Piano Trio + 1
Open13:00 /
Start14:00
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryohei Komaki(b), Hiroyuki Takubo(P), Sota Kira(ds), Eri Liao(Vo)
Hiroshi Fukutomi Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroshi Fukutomi(g), Koichi Sato(p), Koji Yasuda(b), Ryo Noritake(ds)
Naoto Suzuki Trumpet Trio Spacious Recollection
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Naoto Suzuki(g), Hiroyuki Ishikawa(tp), Hiroyuki Yamamoto(b)
Yuichiro Aratake Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake(p), Hiroyuki Yamamoto(b), Sonosuke imaizumi(ds)
Tsuyoshi Furuhashi Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tsuyoshi Furuhashi(ts), Ken Kawamura(p), Yutaka Kaido(b), Daigo Wakasugi(ds)
Hiroshi Minami Dangerous Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroshi Minami(p), Eiichi Hayashi(as), Motoi Kanamori(b)
floor girl spring special
Open13:00 /
Start14:00
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuhei Ara(dance), Ryoji Orihara(fretless-b), guests: Eiji Saito(dance), Kei Matsumaru(as), Tokutaro Hosoi(g)
Seiji Harakawa Quintet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Seiji Harakawa(as), Akiyoshi Tanitono(tp), Toshiko Kohno(p), Yuhei Honkawa(b), Kazuaki Yokoyama(ds)
MS2B
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazuhide Motooka(p), Yusuke Sase(tp), Yoko Fukumoto(as), Mariko Maeda(tb), Kensuke Miyamoto(bs, bcl), Ikuo Sakurai(b), Hiro Kimura(ds)
Espaço 
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tatsuo Yanagihara(b), Yasuo Nishimoto(as, ss), Masahiro Ishiwata(p), Kazuki Toyoda(ds)
TENT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
CEO(g), Yoshinori Shimizu(b), Ryusaku Ikezawa(ds)
Masahiko Watanabe Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Watanabe(vib), Takayuki Yagi(p), Masaharu Iida(b), Tetsutaro Kude(ds)
Tamami Koyake Band
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake(fl), Yuji Fujisawa(p), Katsuhito Suzuki(b), Mike Reznikoff(ds)
Yuji Imamura GROUP
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuji Imamura (per), Koichi Matsukaze (as), Takeshi Shibuya (piano, organ), Katsumasa Kamimura (b), Akira Sotoyama (ds)
JOSEN’S JAZZ
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tetsuya Josen(g), Ryoichi Zakota(b), Dairiki Hara(ds)
DNA
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tokutaro Hosoi(g), Kenta Tsugami(sax), Yusei Takahashi(p, syn), Takashi Seo(b), Raiga Hayashi(ds)
Monthly Eiichi Hayashi April Issue
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi(as), Mikio Ishida(p), Shun Ishiwaka(ds)
Sotoyama / Ogimi Duo
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,750 yen tax included. 2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Sotoyama(ds), Gen Ogimi(per)
Atsushi Goto Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,450 yen tax included. 1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Atsushi Goto(tb), Mikio Ishida(p), Keigo Iwami(b), Masatsugu Hattori(ds)

page top