Red Shoes
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Noriaki Fukushima(ds), Hara☆Takashi, Eiichi Watanabe(g), Yoshinori Shimizu(b), Junko Taniguchi(p)
Shuji Narikawa Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shuji Narikawa(g), Masaharu Iida(b), Masanori Ando(ds)
Jam Session
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】MC: Makoto Terashita(p)
Harumi Nomoto Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Harumi Nomoto(p), Ryoji Orihara(fretless-b), Sonosuke Imaizumi(ds)
Yuichiro Aratake Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake(p), Makoto Togashi(b), Tamaya Honda(ds)
Ryohei Komaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryohei Komaki(b), Ryosuke Hashizume(ts), Ryo Noritake(ds)
Pan-cake
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshiyasu Honda(g), Daisuke Nakayama(b), Naoki Yamamoto(ds)
Yuka Iizuka Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuka Iizuka(p), Toshihisa Nagami(b), Shinichiro Hayashi(ds)
Ami Fukui Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ami Fukui(p), Keigo Iwami(b), Sota Kira(ds)
Mari Yamashita Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Yamashita(vib), Hiroshi Fukutomi(g), Ryoichi Zakota(b), Ryo Noritake(ds)
Kenichi Nishio Sextet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenichi Nishio(tp), Shinpei Nakashima(g), Shinji Nakamura(p), Sho Kudo(b), Sota Kira(ds), Takashi Itani(per)
Takezo Yamada Sextet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takezo Yamada(tp), Nanami Haruta(tb), Yasunori Sogabe(ts), Mikiko Nagatake(p), Daiki Mishima(b), Yusuke Yaginuma(ds)
Yoichi Hirai Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoichi Hirai(g), Daisuke Tooi(b), Takashi Itani(ds, per, electronics)
Yukiko Hayakawa Quintet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yukiko Hayakawa(p), Kenichi Nishio(tp), Ippei Kato(g), Furuto Koshino(b), Manabu Tashimoto(ds)
JOSEN Guitar Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tetsuya Josen(g), Yoshiyasu Fujimaki(b), Shinji Ando(ds)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Yuji Irifune(b), Naofumi Satake(ds)
TENT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryoichi Saito(g), Yoshinori Shimizu(b), Masataka Fujikake(ds)
Tamami Koyake Band
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake(fl), Yuji Fujisawa(p), Katsuhito Suzuki(b), Mike Reznikoff(ds)
Les KOMATIS
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
NOBIE(vo), Akemi Ohta(fl, cho), Mayuko Katakura(p, cho)
Secret Base
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusei Takahashi(syn, toys, others), Tokutaro Hosoi(g, others) ,Ryotaro Miyasaka(per, others)
Snow Field Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Yamaguchi(p), Satoe Kobayashi(as), Yoshinori shimizu(b), Jun Isobe(ds)
Yusuke Ishihara Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusuke Ishihara(b), Kazune Tanaka(p), Gaku Hasegawa(ds)
Takuji Yamada FOLKLORE
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takuji Yamada(as, ss, bcl), Akihiro Yoshimoto, Yasuyuki Sogabe(ts, fl), Keita Harikae(tb), Mayuko Katakura(p), Yusuke Chikita(b), Akira Yamada(ds)
Koichi Matsukaze Quartet + Mikio Ishida
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Matsukaze(sax, fl), Takayuki Kato(g), Hiroaki Mizutani(b), Akira Sotoyama(ds), Mikio Ishida(p)
Shun Ishiwaka DAY & NIGHT
Songbook Trio(1set only)
Open14:00 /
Start14:30
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,500 yen + tax (one drink included)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on June 21,Sunday (we accept reservations).
MEMBERS
Shun Ishiwaka (ds), Mami Kakudo(vo,etc.), Shuta Nishida(g)
Motohiko Ichino TIME FLOWS
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Motohiko Ichino(g), Kenta Tsugami(as), Kosuke Ochiai(b), Akira Sotoyama(ds)
Masahiko Watanabe Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Watanabe(vib), Takayuki Yagi(p), Masaharu Iida(b), Tetsutaro Kude(ds)
temp
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Daisuke Ijichi(b), Ippei Kato(g), Ami Ogaeri(p)
BLUEDOT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Makoto Rikitake(ds), Masanori Sugimoto(ts), Tamashi Goto(p), Goro Katano(el-b)
Monthly Eiichi Hayashi July Issue
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi (as), Reona(tap), Shu Akimoto(ds)
Hitokan 
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Masayo Koketsu (as), Ryo Saito (ds), Chizuru Ishii (Japanese hand drum), Erika Sato (b), EU-ko♨

page top