Shibusashirazu Orchestra
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Youichiro Kita (tp), Takuya Matsumoto (ts, ss), Masayo Koketsu (as), Hideki Tachibana (as), Shinnosuke Matsubara (as), Akira Kito (bs), Akihiro Ishiwatari (g), Ippei Kato (g), Azusa Yamada (vib), Mariko Kobayashi (b), Koichi Yamaguchi (p), Hitoshi Shibasaki (per), Jun Isobe (ds), Sayaka, Pero, Fumi Takahashi, Daisuke Fuwa (ub), and others
Keisuke Nakamura Quintet
plays Miles Davis
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Keisuke Nakamura (tp), Akihiro Yoshimoto (ts), Ami Ogaeri (p), Motoi Kanamori (b), Tamaya Honda (ds)
Tetsuro Kawashima Special Quintet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tetsuro Kawashima (ts, ss, fl), Hiroyuki Takubo (p), Shinichi Kato (b), Tsunoken (ds), Kenichi Yamakita (per)
RS5pb
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ruike Shinpei (tp), George Nakajima (p, key), Tak Tanaka (g), Koji Tetsui (b), Daisuke Yoshioka (ds)
Tomoki Takahashi Special Quartet
“Remembering Elvin Jones”
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomoki Takahashi (ts), Fumio Itabashi (p), Noboru Ando (b), Yoshihito Eto (ds)
Kaiho Chitai
DVD Release Concert
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Maki Hachiya (voice, effects, p), Takayuki Kato (g), Tamaya Honda (ds)
S-ICD KANI BAND
Hokkaido Bussan Ten (Hokkaido Product Fair)
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuji Akita (b), Nonoko Yoshida (as), Shoji Sugawara (tb), Yoshiyuki Tsubota (tube), Yoshiaki Ikeda(g), Masaki Tabuchi (g, vo), Tomoaki Motoyama (p), Hiroaki Ito (ds), GUEST:Eiichi Hayashi (as), Akihiro Ishiwatari (g)
Josei Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Josei (p), Noriaki Akita (b), Yoshihito Eto (ds), Yusuke Shima (tp, flh, fl)
Ortance
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masayasu Tzboguchi (p, syn, synb), Shuta Nishida (g, efx), Kazuya Oi (ds, efx)
In memory of Isao Suzuki
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on July 1,Friday (we accept reservations).
MEMBERS
Kazumasa Akiyama(g), Shinobu Ishizaki (as), May Inoue (g), Nobuyoshi Ino (b), Mitsuhiro Itagaki (p), Hideo Ichikawa (p), Ryoji Orihara (eb), Takayuki Kato (g), Hideaki Kanazawa (b), Sota Kira (ds), Takayuki Koizumi (ds), Yoshihito"P"Koizumi (eb), Masayo Koketsu (as), Nobuyuki Komatsu (ds), Michiyuki Koyama (g), Ryo Saito (ds), Akira Sakata (as), Yuki Saga (vo), Josei (p), Yoshio Suzuki (b), Keisuke Nakamura (tp), Takumi Nakayama (as), Yoriyuki Harada (p), Terumasa Hino (tp), Mitsuaki Furuno (b), Yosuke Yamashita (p), Tsuyoshi Yamamoto (p), Hiroshi Yoshino (b), Akihiro Yoshimoto (ts), Shinpei Ruike (tp), Many performers will be there.
Sadanori Nakamure Album ‘Genon’ Release Concert
Commemorating the 70th anniversary of his musical career
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Sadanori Nakamure (g), Masahiko Satoh (p), Takeshi Shibuya (p), Sumire Kuribayashi (p), Yusei Takahashi(p), Hideaki Kanazawa (b)
ZEK!3
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kurumi Shimizu (p), Yasushi Yoneki (b), Tamaya Honda (ds)
BCG Republic
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hakuei Kim (p), Tomokazu Sugimoto (b), Tamaya Honda (ds)
Komatcha Klezmer with Masumi Hara
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazutoki Umezu (sax, cl), Yoko Tada (sax), Ayumi Matsui (vln), Chan Koyo (acc), Takero Sekijima (tuba), Fumihisa Natsuaki (ds), GUEST: Masumi Hara (vo, g)
WYP TRIO
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroshi Minami (p), Keigo Iwami (b), Akira Sotoyama (ds)
Takumi Nakayama Quintet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takumi Nakayama (ss, as), Naoto Suzuki (g), Tomohiko Kato (p), Motoi Kanamori (b), Akira Yamada (ds)
Piano Trio A.P.J.
Kazumi Ikenaga Night
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroyuki Namba (p), Masatoshi Mizuno (b), Kazumi Ikenaga (ds)
blacksheep
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryuichi Yoshida (bs), Dairo Suga (p), Hiroyuki Ishikawa (tp)
Tamaya Honda 3DAYS
Improvisation Night
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda (ds), Naruyoshi Kikuchi (sax ,etc), Masayasu Tzboguchi (syn, efx, p)
Tamaya Honda 3DAYS
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda (ds), Kiyotsugu Amano (g), Gregg Lee (el-B), Tomohiro Yahiro (per)
Tamaya Honda 3DAYS
Takehiro Honda Tribute Band
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda (ds), Kosuke Mine (ts), Hiroshi Fukumura (tb), Miyuki Moriya (as), Satoshi Izumi (g), Fumio Itabashi (p), Yasushi Yoneki (b)
Shingo Okudaira SPECIAL NIGHT
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Takayoshi Baba (g) & Motoi Kanamori (b) from the new force, GUEST:Fumio Itabashi (p)
Hiiragi (Holly) in Summer
Open19:00 /
Start19:30
*Advance ticket: 7,000 yen / Ticket on the day: 7,500 yen (Both one drink included)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on July 1,Friday (we accept reservations).
MEMBERS
Minako Yoshida (vo), Toshiyuki Mori (key), Akira Ishii (key), Tomohiro Ishii (strings), Hideaki Kanazawa (b)
Hiiragi (Holly) in Summer
Open19:00 /
Start19:30
*Advance ticket: 7,000 yen / Ticket on the day: 7,500 yen (Both one drink )
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on July 1,Friday (we accept reservations).
MEMBERS
Minako Yoshida (vo), Toshiyuki Mori (key), Akira Ishii (key), Tomohiro Ishii (strings), Hideaki Kanazawa (b)
GUZ Sax Workshop
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Matsukaze (sax), GenjiSawai (sax), Kazutoki Umezu (sax), Hiroshi Matsui (g), Koichi Yamazaki (b), Kurumi Shimizu (p), Tamaya Honda (ds)
ALTERED STATES
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazuhisa Uchihashi (g, effects), Mitsuru Nasuno (el-b), Yasuhiro Yoshigaki (ds)
Adena Quartet Debut
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazuhisa Uchihashi (g), Keisuke Ohta (vln), Shinobu Kawai (b), Akira Sotoyama (ds)
Wataru Hamasaki Special Sextet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusuke Sase (tp), Wataru Hamasaki (ts), Masaaki Ikeda (tb), Mamoru Ishida (p), Yuhei Honkawa (b), Shogo Hamada(ds)

page top