RS5pb
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ruike Shinpei (tp), George Nakajima (p, key), Tak Tanaka (g), Koji Tetsui (b), Daisuke Yoshioka (ds)
Setagawa Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusei Takahashi (p), Keigo Iwami (b), Sota Kira (ds)
Yoshio Suzuki The Blend
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshio Suzuki (b), Kosuke Mine (ts), Keisuke Nakamura (tp), Hakuei Kim (p), Tamaya Honda (ds)
Osamu Matsumoto 2DAYS
Trigonometria featuring Hiroe Kobayashi
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Osamu Matsumoto (tb), Hiroe Kobayashi(vo),Koichi Matsukaze (sax), Akemi Ota (fl), Keiko Komori (cl), Yoshiaki Kayano (tp), MOMO (p), Hiroaki Mizutani (b), Akira Sotoyama (ds)
Osamu Matsumoto 2DAYS
Musica Immaginaria
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Osamu Matsumoto (tb), Miho Kimura(vo), Hiroyuki Ishikawa (tp), Takumi Nakayama (as), Junko Hirayama (as), Azusa Yamada (vib), Kurara Nozaki (per), Goto Katano (e-b) guest:Yoichi Okabe (per), Tomohiro Yahiro (per)
"If You Make A Sound" with Otomo Yoshihede
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ippei Kato (g), Yuki Kaneko (electronics, tape, toys), Naoya Murata (turntable) guest:Otomo Yoshihede (g)
Twelve Strings and Five Men
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Ishii (p), Shiro Sadamura (vln), Tomohiro Ishii (vln), Takashi Seo (b), Yasuhiro Yoshigaki (ds)
ZEK!3
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kurumi Shimizu (p), Tasushi Yoneki (b), Tamaya Honda (ds)
Ortance
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masayasu Tsuboguchi (p, synth, syn-b), Shuta Nishida (g, efx), Kazuya Oi (ds, efx), guest:ermhoi (vo)
Mull House + Atsushi Goto , Takeshi Shibuya
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akihiro Ishiwatari (g), Eiichi Hayashi (as), Katsumasa Kamimura (b), Akira Sotoyama (ds) + Atsushi Goto (tb), Takeshi Shibuya (p, or)
Komaccha Kurezuma −1 + Tatsuo Kondo GUEST: Koichi Makigami
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazutoki Umezu (sax, cl, etc), Yoko Tada (ts, as, etc), Ayumi Matsui (vln), Takero Sekijima (tuba), Fumihisa Natsuaki (ds) + Tatsuo Kondo (acco, p), GUEST: Koichi Makigami (vo, etc)
Takao Watanabe Undercurrent 4
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takao Watanabe (tp), Ippei Kato (g), Takashi Seo (b), Yasuhiro Yoshigaki (ds)
Tamaya Honda 3DAYS
TAMAXILLE
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda (ds), Shinpei Ruike (tp), May Inoue (g), Takashi Sugawa (b)
Tamaya Honda 3DAYS
Tamaya Honda Special Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda (ds), Toshinori Kondo (electric-tp), Tsuneo Imahori (g), Mitsuru Nasuno (b)
Tamaya Honda 3DAYS
Takehiro Honda Tribute Band
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda (ds), Kosuke Mine (ts), Miyuki Moriya (as), Satoshi Izumi (g), Fumio Itabashi (p), Yasushi Yoneki (b)
Ganso Ningen Kyoki (The Original Human Weapon)
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Nonaka Goku (ds), Hideki Tachibana (as), Daigo Ichinose (b), guest: Hiroshi Higo (el-b)
May Inoue × Marty Holoubek × Shun Ishiwaka
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
May Inoue (g), Marty Holoubek (b), Shun Ishiwaka (ds)
Shingo Okudaira The New Force + 1
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Makoto Oka (ts), Hideaki Hori (p), Takayoshi Baba (g), Heisuke Furuki (b)
Aramaki Band
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shigeo Aramaki (b), Nao Takeuchi (ts), Hajime Yoshizawa (p), Tamaya Honda (ds)
NodeNote
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazumi Ikenaga (ds), Taihei Asakawa (p)
Minako Yoshida & Yoshinobu Kojima
Open19:00 /
Start19:30
*Advance ticket: 6,500 yen / Ticket on the day: 7,000 yen (Both including tax)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on July 1,Wednesday (we accept reservations).
MEMBERS
Minako Yoshida (vo), Yoshinobu Kojima (p)
Minako Yoshida & Yoshinobu Kojima
Open19:00 /
Start19:30
*Advance ticket: 6,500 yen (including tax)
MEMBERS
Minako Yoshida (vo), Yoshinobu Kojima (p)
Summer Holiday
MEMBERS
*Pit Inn will be closed during summer holidays from August 23 to 25.
Summer Holiday
MEMBERS
*Pit Inn will be closed during summer holidays from August 23 to 25.
Summer Holiday
MEMBERS
*Pit Inn will be closed during summer holidays from August 23 to 25.
Mitsuhiro Itagaki - LOVE IS BLUE
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mitsuhiro Itagaki (p), Yuya Yoneda (as, fl), Minoru Yoshiki (b), Ritsuko Mishina (ds)
Masahiko Watanabe FJQ Special
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Watanabe (vib), Mari Hayami (p), Satoshi Ikeda (b), Hidehiro Kanaizuka (ds), Mitsukuni Tanabe (g), Orie Hirayama (cello), Hiroyuki Teramae (bandolim)
Miyuki Moriya Bassless Trio + Benisuke Sakai
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Miyuki Moriya (sax), Mikiko Nagatake (p), Sohnosuke Imaizumi (ds), GUEST: Benisuke Sakai (b)
Takeo Moriyama 2DAYS
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takeo Moriyama (ds), Fire Watanabe (as), Tetsuro Kawashima (ts), Nobumasa Tanaka (p), Hiroaki Mizutani (b)
Takeo Moriyama 2DAYS
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takeo Moriyama (ds), Fire Watanabe (as), Tetsuro Kawashima (ts), Nobumasa Tanaka (p), Hiroaki Mizutani (b)
Shibusashirazu
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Keizo Nobori (ts), Masayo Koketsu (ts), Hideki Tachibana (as), Akira Kito (bs), Youichiro Kita (tp), Yasuyuki Takahashi (tb), Keisuke Ohta (vln), Akihiro Ishiwatari (g), Ippei Kato (g), Koichi Yamaguchi (p), Erica Sato (b), Mari Sekine (per, vo), Jun Isobe (ds), Daisuke Fuwa (b), Pero, Jun Wakabayashi

page top