Shibusashirazu
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Youichiro Kita (tp), Hideki Tachibana (as), Masayo Koketsu (as), Shinnosuke Matsubara (as), Yoshiyuki Kawaguchi (as), Takuya Matsumoto (ts, ss), Akira Kito (bs), RIO (bs), Akihiro Ishiwatari (g), Ippei Kato (g), Mariko Kobayashi (b), Koichi Yamaguchi (key, p), Jun Isobe (ds), Naoki Yamamoto (ds), Jun Wakabayashi, sayaka, Daisuke Fuwa (b)
Sho/Yu/So/Shu BAND Plus Sugisaku
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Okazawa (b), Yuichi Togashiki (ds), Soichi Noriki (p), Osamu Koike (ts), Sugisaku (g)
Tomonao Hara Group
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomonao Hara (tp), Hisatsugu Suzuki (sax), Jun Miyakawa (p), Takuma Asada (g), Hiroshi Ikejiri (b), Dennis Frehse (ds)
SASE BAND
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusuke Sase (tp), Kei Koganemaru (g), Kota Kaihori(p), Kazuki Arai (b), Shu Akimoto (ds)
Natsuki Kido 2DAYS
Natsuki Kido Quinteto
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Natsuki Kido (g), Satoshi Kitamura (bandneon), Kumiko Kondo (vln), Hiroshi Kumata (p), Toru Nishijima (b)
Natsuki Kido 2DAYS
Bondage Fruit
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Natsuki Kido (g), Yuji Katsui (vln), Hirohiko Otsubo (b), Kumiko Takara (vib, per), Yoichi Okabe (per)
Toshiyuki Honda BarnIing Wave Quartet Special with Mei Inoue
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshiyuki Honda (sax), Soichi Noriki (p), Gregg Lee(b), Shingo Okudaira (ds), Mei Inoue (g)
JOSEI・Isao Suzyki Spcial Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
JOSEI(p), Isao Suzuki (b), Tamaya Honda (ds)
Koichi Matsukaze Sax Workshop
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Matsukaze (sax), GenjiSawai (sax), Kazutoki Umezu (sax), Hiroshi Matsui (g), Koichi Yamazaki (b), Kurumi Shimizu (p), Tamaya Honda (ds)
HEAVENLY ARMS × Eiichi Hayashi
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ippei Kato (g), Yusuke Nishimura (b), Masataka Fujikake (ds), guest:Eiichi Hayashi (as)
Junichiro Ohkuchi 4DAYS - 5 Performances
Special Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi (key, p), May Inoue (g), Ryoji Orihara (fretless b), Ittetsu Takemura (ds)
Junichiro Ohkuchi 4DAYS - 5 Performances
the Percussive Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi (p), Tetsuo Koizumi (b), Gen Ogimi (per, vo)
Junichiro Ohkuchi 4DAYS - 5 Performances
Junichiro Ohkuchi Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi (p), Yasushi Yoneki (b), Tamaya Honda (ds)
Junichiro Ohkuchi 4DAYS - 5 Performances
Ohkuchi・Hayashi Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi (p), Eiichi Hayashi (as), Yasushi Yoneki (b), Takuji Kusumoto (ds)
Sadao Watanabe Quartet
Open19:00 /
Start19:30
MEMBERS
Sadao Watanabe (sax), Akira Onozuka (p), Kakumi Awaya (b), Ittetsu Takemura (ds)
Sadao Watanabe Quartet
Open19:00 /
Start19:30
MEMBERS
Sadao Watanabe (sax), Akira Onozuka (p), Kakumi Awaya (b), Ittetsu Takemura (ds)
Shingo Okudaira The New Force + 1
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Makoto Oka (ts), Hideaki Hori (p), Takayoshi Baba (g), Keisuke Furuki (b)
Hiroshi Minami Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroshi Minami (p), Keigo Iwami (b), Akira Sotoyama (ds)
Masahiko Satho 2DAYS 
NoModismo
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Satoh (p), Keisuke Ohta (vln), Yoichi Okabe (per), Benisuke Sakai (b), Akiko Uesugi (voice)
Masahiko Satho 2DAYS
Masahiko Satho Piano Solo
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Satoh (p)
Sakata X Yoshigaki Birthday Live
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Sakata (as, cl), Yasuhiro Yoshigaki (ds), Daisuke Fujiwara (ts), Kazuhisa Uchihashi (g), Yuji Katsui (vln), Kumiko Takara (vib, per), Mitsuru Nasuno (b), Shinobu Kawai (b), Manabu Sakata (ds)
Kenta Tsugami Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenta Tsugami (sax), Hiroshi Minami (p), Kiichiro Komobuchi (b), Akira Sotoyama (ds)
ZEK!3
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kurumi Shimizu (p), Yasushi Yoneki (b), Tamaya Honda (ds)
Atsushi Ikeda Presents Music of FUMIO KARASHIMA
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Atsushi Ikeda (sax), Yoshiro Okazaki (tp), Masanori Okazaki (sax), Mitsuhiro Itagaki (p), Satsuki Kusui (b), Nobuyuki Komatsu (ds)
Jun Furuya - The other side quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Jun Furuya (p), Akihiro Nishiguchi (ts, ss), Yusuke Chigita (b), Masatsugu Hattori (ds)
Miyuki Moriya Bass-less Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Miyuki Moriya (sax), Mikiko Nagatake (p), Sounosuke Imaizumi (ds)
Dairo Suga Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Hiroki Chiba (b), Sohnosuke Imaizumi (ds)
Aaron Choulai Rawdenshi Sextet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Aaron Choulai(P)Akihiro Yoshimoto(Sax)Nanami Haruta(Tb)Takashi Sugawa(B)Shun Ishiwaka(Ds)Senninshou (Vox)

page top