Mitsuhiro Itagaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mitsuhiro Itagaki(p), Hironobu Ohtsuki(b), Ritsuko Mishina(ds)
Bi Bi Bi - 2
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yasuyuki Takahashi(tb), Daisuke Fujiwara(ts)
Junichiro Ohkuchi Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi(p), Masayo Koketsu(sax), Akira Sotoyama(ds)
Move.
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuta Ikedo(g), Toshihisa Nagami(b), Ryo Kawamura(ds)
Yoichi Hirai Two Bass Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoichi Hirai(g), Kazufumi Tsuchimura(Bass tuned to a perfect fifth), Yutka Kaido(b), Atsushi Itani(ds,per,electronics)
JAM SESSION
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】Session Host: Makoto Terashita(P) with a Bassist and a Drumer.
Kosuke Ochiai Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kosuke Ochiai(b), Kei Matsumaru(as), Mamoru Ishida(p), Ko Ohmura(ds), Guest:Akihiro Ishiwatari(g)
Yuichiro Aratake Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake(p), Makoto Togashi(b), Sonosuke Imaizumi(ds)
temp
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Daisuke Ijichi(B), Ippei Kato(G), Ami Ogaeri(P)
Shinobu Ishizaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shinobu Ishizaki(as), Mamoru Ishida(p), Masatsugu Hattori(ds)
AAS
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hideki Tachibana(as), Koichi Yamaguchi(p), Yutaka Kaido(b), Jun Isobe(ds)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Katsuhito Suzuki(b), Naofumi Satake(ds)
Mari Yamashita Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Yamashita(vib), Hiroshi Fukutomi(g), Ryoichi Zakota(b), Ryo Noritake(ds)
Monsters Big Session
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Nobie(vo), Kunikazu Tanaka(sax), Josei(p), Kiichiro Komobuchi(b), Yoichi Okabe(per)
Miyuki Moriya Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Miyuki moriya(as), Mikiko Nagatake(p), Sonosuke Imaizumi(ds)
Michiyo Matsushita Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Michiyo Matsushita(p), Sho Kudo(b), Ryo Saito(ds)
Toshiyuki Sekine Quintet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshiyuki Sekine(p), Ryuichi Takase(tp), Seiji Harakawa(as), Yutaka Yokoyama(b), Takayuki Koizumi(ds)
Shuji Narikawa Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shuji Narikawa(g), Masaharu Iida(b), Masanori Ando(ds)
Michiyuki Koyama Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Michiyuki Koyama(g), Sachiko Ikuta(p), Kosuke Ochiai(b), Sota Kira(ds)
Mikiko Nagatake Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mikiko Nagatake(p), Ryoji Orihara(fretless b), Sota Kira(ds)
Tamami Koyake Band
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake(fl), Yuji Fujisawa(p), Ryuichi Yamamura(b), Mike Reznikoff(ds)
Koichi Matsukaze Quartet + Mikio Ishida
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Matsukaze(sax, fl), Takayuki Kato(g), Hirooshi Yoshino(b), Akira Sotoyama(ds), Mikio Ishida(p)
Mamoru Ishida Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
Espaço
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tatsuo Yanagihara(b), Yasuo Nishimoto(as, ss), Masahiro Ishiwata(p), Kazuki Toyota(ds)
Ryohei Komaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryohei Komaki(b),Ryosuke Hasizume(ts), Ryo Noritake(ds)
TENT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
CEO(g), Yoshinori Shimizu(b), Ryusaku Ikezawa(ds)
Tomohiro Kanbe / Mikio Ishida Duo
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomohiro Kanbe(g), Mikio Ishida(p)
Gemini Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mahiru Coda(p), Makoto Togashi(b), Raiga Hayashi(ds)
Sotoyama / Oogimi Duo
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Sotoyama(ds), Gen Oogimi(per)
Monthly Eiichi Hayashi November Issue
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi(as), Masayo Koketsu(sax), Erika Sato(b)

page top