You can look at a photograph and an introduction when you click the group name of the each day.
Daytime Show Schedule
1,300 yen (1 drink included)\2,500 yen (Sat, Sun, National Holidays)
2019/09
1st(Sun)Sotoyama / Ogimi DUO
Akira Sotoyama(Ds), Gen Ogimi(Per)
2nd(Mon)Atsushi Furuya the otherside quartet
Atsushi Furuya(P), Akihiro Nishiguchi(Sax), Yusuke Chikita(B), Masatsugu Hattori(Ds)
3rd(Tue)Toshiyuki Sekine Quintet
Toshiyuki Sekine(P), Ryuichi Takase(Tp), Seiji Harakawa(As), Yutaka Yokoyama(B), Takayuki Koizumi(Ds)
4th(Wed)BLUEDOT
Makoto Rikitake(Ds), Masanori Sugimoto(Ts), Tamashi Goto(P), Goro Katano(el-B)
5th(Thurs)Yuichiro Aratake Trio
Yuichiro Aratake(P), Makoto Togashi(B), Sonosuke Imaizumi(Ds)
6th(Fri)JAM SESSION
【free participation】MC: Makoto Terashita(P)
7th(Sat)Daisuke Fujiwara/Motohiko Ichino/Joe Talia plays standerds +
Daisuke Fujiwara(Sax), Motohiko Ichino(G), Joe Talia(Ds)
8th(Sun)Atsushi Goto Quartet
Atsushi Goto(Tb), Mikio Ishida(P), Keigo Iwami(B), Masatsugu Hattori(Ds)
9th(Mon)Hitokan
Dairo Suga (p), Masayo Koketsu (as), Ryo Saito (ds), Chizuru Fukuhara (Japanese hand drum), EU-ko ♨
10th(Tue)Michiyo Matsushita Trio
Michiyo Matsushita(P), Sho Kudo(B), Ryo Saito(Ds)
11st(Wed)Mari Yamashita Quartet
Mari Yamashita(Vib), Hiroshi Fukutomi(G), Ryoichi Zakota(B), Ryo Noritake(Ds)
12nd(Thurs)Mari Tochiya Group
Mari Tochiya(Vo), Yosuke Sato(As,Fl,Cla), Fumie Chiba(P), Yuki Ito(B), Yoshifumi Nihonmatsu(Ds)
13rd(Fri)Yusuke Ishihara Trio
Yusuke Ishihara(B), Kazune Tanaka(P), Gaku Hasegawa(Ds)
14th(Sat)Tamami Koyake Band
Tamami Koyake(Fl), Yuji Fujisawa(P), Teiji Sasaki(B), Mike Reznikoff(Ds)
15th(Sun)Yoichi Kobayashi & JJM
Yoichi Kobayashi(Ds), Tomonori Sakurai(Ts), Mike Zachernuk(Tp), Rin Heitetsu(P), Takuro Minamiyama(B)
16th(Mon)Akemi Ota Trio
Akemi Ota(FL), Akihiko Sato(B), Dairiki Hara(Ds)
17th(Tue)espaco
Hideaki Aoki(Sax), Hirofumi Ono(G), Mikio Ishida(P), Tatsuo Yanagihara(B), Keiichiro Uemura(Ds)
18th(Wed)Shuji Narikawa Trio
Shuji Narikawa(G), Masaharu Iida(B), Keiichiro Uemura(Ds)
19th(Thurs)Monthly Eiichi Hayashi September issue
Eiichi Hayashi(As), Yusei Takahashi(P), Tatuhisa Yamamoto(Ds)
20th(Fri)Yuka Iizuka Trio
Yuka Iizuka(P), Toshihisa Nagami(B), Shinichiro Hayashi(Ds)
21st(Sat)Koichi Matsukaze Quartet + Mikio Ishida
Koichi Matsukaze(Sax,Fl), Takayuki Kato(G), Hiroshi Yoshino(B), Akira Sotoyama(Ds), Mikio Ishida(P)
22nd(Sun)Takuji Yamada Septet
Takuji Yamada(As), Keisuke Nakamura(Tp), Akihiro Yoshimoto(Ts), Itsumi Komano(Tb), Mayuko Katakura(P), Yuji Ito(B), Kiyoshi Yamada(Ds)
23rd(Mon)Tamaya Honda Session - Dedicated to Norikatsu Koreyasu -
Tamaya Honda(Ds), Miyuki Moriya(Sax), Mikiko Nagatake(P), Hideaki Mochizuki(B)
24th(Tue)Tomohiro Ishii Trio
Tomohiro Ishii(Vn), Yusei Takahashi(P), Rikiya Kanazawa(B)
25th(Wed)TENT
Ryoichi Saito(G), Yoshinori Shimizu(B), Ryusaku Ikezawa(Ds)
26th(Thurs)Tomoyuki Konno Quartet [Squid Squad]
Tomoyuki Konno(Ds), Akihiro Yoshimoto(Ts), Ippei Kato(G), Ryoichi Zakota(B)
27th(Fri)Katsuo Miyazaki Quartet
Katsuo Miyazaki(As), Mieko Yagi(P), Yuji Irifune(B), Naofumi Satake(Ds)
28th(Sat)floor girl
Ryoji Orihara(fretlessB), Yuhei Ara(Dance) Satoru Ono(synthesizer, etc. )
29th(Sun)
Rental
30th(Mon)Taichi Kamimura Session
Taichi Kamimura(Ts,Ss), Atsushi Itani(Ds,Per), Koichi Yamaguchi(P)

Click to send Mail TEL:03-3354-2024
2-12-4 ACCORD BLDG. B1
Shinjuku shinjuku-ku Tokyo JAPAN
>ム60-0022