You can look at a photograph and an introduction when you click the group name of the each day.
Daytime Show Schedule
1,300 yen (1 drink included)\2,500 yen (Sat, Sun, National Holidays)
2020/01
1st(Wed)
Closed
HAPPY NEW YEAR 2020!
2nd(Thurs)
Closed. Evening Show Only.
3rd(Fri)
Closed. Evening Show Only.
4th(Sat)
Closed. Evening Show Only.
5th(Sun)
Closed
6th(Mon)
Closed
7th(Tue)
Closed
8th(Wed)Michiyo Matsushita Trio
Michiyo Matsushita(P), Sho Kudo(B). Ryo Saito(Ds)
9th(Thurs)Yukiko Hayakawa Special Quintet
Yukiko Hayakawa(P), Kenichi Nishio(Tp), Taichi Kamimura(Ts,Ss), Yutaka Kaido(B), Sonosuke Imaizumi(Ds)
10th(Fri)JAM SESSION
【free participation】MC: Makoto Terashita(P)
11st(Sat)Sotoyama・Ogimi Duo
Akira Sotoyama(Ds), Gen Ogimi(Per)
12nd(Sun)Yoko Kobayashi・Hiroshi Yoshino Duo
Yoko Kobayashi(P), Hiroshi Yoshino(B)
13rd(Mon)Natsuki Tamura / Satoko Fujii - "Aremo Koremo (Each and Every)"
Part 1:
14:30 This is it!: Natsuki Tamura (tp), Satoko Fujii (p), Takashi Itani (per)
15:45 motsure: Yoshino (biwa), Natsuki Tamura (tp)
17:00 FujiYoshi: Satoko Fujii (p), Tatsuya Yoshida (ds)

Part 2:
19:30 Quartet: Natsuki Tamura (tp), Satoko Fujii (p), Keisuke Ohta (vln), Tamaya Honda (ds)
20:45 Otoshidama: Koichi Makigami (voice), Natsuki Tamura (tp), Junji Hirose (ts), Yoshino (biwa), Keisuke Ohta (vln), Satoko Fujii (p), Mitsuru Nasuno (b), Tamaya Honda (ds), Tatsuya Yoshida (ds), Takashi Itani (ds)
14th(Tue)Ami Fukui Trio
Ami Fukui(P), Keigo Iwami(B), Sota Kira(Ds)
15th(Wed)Yuto Komatsu Quartet
Yuto Komatsu(Tp), Mikiko Nagatake(P), Daisuke Ijichi(B), Makoto Rikitake(Ds)
16th(Thurs)Katsuo Miyazaki Quartet
Katsuo Miyazaki(As), Mieko Yagi(P), Toshihisa Nagami(B), Naofumi Satake(Ds)
17th(Fri)JOSEN TRIO
JOSEN(G), Kent Yokota(B), Tetsutaro Kude(Ds)
18th(Sat)Tamami Koyake BAND
Tamami Koyake(Fl), Yuji Fujisawa(P), Teiji Sasaki(B), Mike Rezunikoff(Ds)
19th(Sun)Cookin song “Oneman of Day PIT”
Yasuyuki Takahashi(Vo,Tb,cook), Tomohiko Banse(Vo,P,cook), Ryusaku Ikezawa(Ds), Taku Tajima(G), Keitaimo(B), Junichi Kamiunten(As)
※A set of curry by chef Yasuyuki Takahashi will be on sale!
20th(Mon)Tomoyuki Konno Quartet “Squid Squad”
Tomoyuki Konno(Ds), Akihiro Yoshimoto(Ts), Ippei Kato(G), Ryoichi Zakota(B)
21st(Tue)Yoichi Hirai Group +
Yoichi Hirai(G), Kazufumi Tsuchimura(5th tuned B), Yutaka Kaido(B), Takashi Itani(Ds,Per,Electronics)
22nd(Wed)TENT
Ryoichi Saito(G), Yoshinori Shimizu(B), Ryusaku Ikezawa(Ds)
23rd(Thurs)Hitokan
Dairo Suga (p), Masayo Koketsu (as), Ryo Saito (ds), Chizuru Fukuhara (Japanese hand drum), EU-ko ♨
24th(Fri)Yuichiro Aratake Trio
Yuichiro Aratake(P), Makoto Togashi(B), Sonosuke Imaizumi(Ds)
25th(Sat)Miyuki Moriya Trio New CD “Long long ago” Release concert
Miyuki Moriya(As), Mikiko Nagatake(P), Sonosuke Imaizumi(Ds)
26th(Sun)
Rental
27th(Mon)Snow Field Quartet
Koichi Yamaguchi(P), Satoe Kobayashi(As), Yoshinori Shimizu(B), Jun Isobe(Ds)
28th(Tue)Mari Yamashita Quartet
Mari Yamashita(Vib), Hiroshi Fukutomi(G), Ryoichi Zakota(B), Ryo Noritake(Ds)
29th(Wed)Move.
Yuta Ikedo(G), Toshihisa Nagami(B), Ryo Kawamura(Ds)
30th(Thurs)Shinnosuke Matsubara Quartet
Shinnosuke Matsubara(As), Taiko Kikuchi(P), Makoto Togashi(B), Yuto Tanaki(Ds)
31st(Fri)Monthly Eiichi Hayashi January Issue
Eiichi Hayashi (As), floor girl : Ryoji Orihara (fretless B), Yuhei Ara(Dance)

Click to send Mail TEL:03-3354-2024
2-12-4 ACCORD BLDG. B1
Shinjuku shinjuku-ku Tokyo JAPAN
>ム60-0022