Ryosuke Hashizume Group
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryosuke Hashizume (ts), Motohiko Ichino (g), Koichi Sato (p), Ryoji Orihara (fretless b), Shinya Fukumori (ds)
Akihiro Yoshimoto Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akihiro Yoshimoto (sax), Aaron Choulai (p), Takashi Sugawa (b), Shun Ishiwaka(ds)
Atsushi Goto Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Atsushi Goto (tb), Mikio Ishida (p), Keigo Iwami (b), Masatsugu Hattori (ds), Guest: Takeshi Kurihara (ts)
Ittetsu Takemura GROUP
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ittetsu Takemura (ds), May Inoue (g), Ami Ogaeri (p), Daiki Mishima (b)
Hiroshi Minami Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroshi Minami (p), Keigo Iwami (b), Akira Sotoyama (ds)
Taro Sukegawa Group
Four Brothers in Spring Breeze
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Taro Sukegawa (g), Yohei "Topo" Yamashita (quena, zampona), Atsushi Abe (p), Yasuhiro Yoshigaki (per)
Jun Furuya - The other side quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Jun Furuya (p), Akihiro Nishiguchi (ts, ss), Yusuke Chigita (b), Masatsugu Hattori (ds)
Kosuke Mine Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kosuke Mine (ts), Eriko Shimizu (p), Takashi Sugawa (b), Ittetsu Takemura (ds)
Shigeharu Mukai 2days
Quintet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shigeharu Mukai (tb), Mabumi Yamaguchi (ts), Kazuhiko Michishita (g), Shinichi Kato (b), Yoshihito Eto (ds)
Shigeharu Mukai 2days
Hot Session Ⅱnd
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shigeharu Mukai (tb), Fumio Itabashi (p), Mitsuaki Furuno(b), Yoshihito Eto (ds)
Tamaya Honda Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamaya Honda (ds), Takashi Sugawa (b), Kei Matsumaru (as)
Takumi Nakayama Speical Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takumi Nakayama (ss,as), rina (p), Kengo Nakamura (b), Kaito Nakamura (ds)
Isao ”Sankichi” Miyoshi - my little songbook CD release live!
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Isao ”Sankichi” Miyoshi (b), Akira Onozuka (p), Benisuke Sakai (b), Tomohiro Yahiro (per), Nobuo Yagi (hrp)
Daiki Yasukagawa D-musica Large Ensemble
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tokuhiro Doi (as,cl), Wataru Hamasaki (ts), Mao Sone (tp), Yusuke Sase (tp), Mitsuhiro Wada (tb), Hideaki Hori (p), Hironori Suzuki (ds), Daiki Yasukagawa (b) guest:Osamu Koike(Ts)
Satoko Fujii 2days
Satoko Fujii Tokyo Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Satoko Fujii (p), Takashi Sugawa (b), Ittetsu Takemura (ds)
Satoko Fujii 2days
This is It!
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Natsuki Tamura (tp), Satoko Fujii (p), Takashi Itani (per)
Shingo Okudaira THE NEW FORCE +1
No More Blues ~Chega De Saudade~
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Makoto Oka (sax), Hideaki Hori (p), Keisuke Furuki (b), Takayoshi Baba (g)
Toshimaru Nakamura /Tatsuhisa Yamamoto/Mitsuhisa Sakaguchi
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshimaru Nakamura (No-Input Mixing Board), Tatsuhisa Yamamoto (ds), Mitsuhisa Sakaguchi (p,key)
Plays Carla Bley
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryuichi Yoshida (bs, fl), Atsushi Goto (tb), Hiroyuki Ishikawa (tp), Yoichiro Kita (tp), Tokutaro Hosoi (g), Sakana Hosomi (key), Wataru Iga (b), Yasuhiro Yoshigaki (ds)
Shinnosuke Matsubara Quintet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shinnosuke Matsubara (as), Hisatsugu Suzuki (ts), Mamoru Ishida (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (ds)
TReS 3days
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,000 yen + tax (one drink included)
Pass: 8,000 yen + tax (one drink included per day)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on August 1,Saturday (we accept reservations).
MEMBERS
TReS【 Toshiki Nagata (b), RIO (bsax), Sachi Hayasaka (sax) 】+ Sizzle Ohtaka (vo), Yoichi Okabe (per)
TReS 3days
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,000 yen + tax (one drink included)
Pass: 8,000 yen + tax (one drink included per day)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on August 1,Saturday (we accept reservations).
MEMBERS
TReS【 Toshiki Nagata (b), RIO (bsax), Sachi Hayasaka (sax) 】+ Nobumasa Tanaka (p), Natsuki Kido (g), Ittetsu Takemura (ds)
TReS 3days
Baila TReS
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,000 yen + tax (one drink included)
Pass: 8,000 yen + tax (one drink included per day)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on August 1,Saturday (we accept reservations).
MEMBERS
Baila TReS【 Toshiki Nagata (b), RIO (bsax), Sachi Hayasaka (sax), Shikou Ito (p), Gen Ogimi (per) 】 + Akira Sotoyama (ds)
Yoshihito Eto New Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshihito Eto (ds), Mikiko Nagatake (p), Takashi Seo (b)
Gatos Meeting
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi (as), Ryuichi Yoshida (bs), Takezo Yamada (tp), Atsushi Goto (tb), Akihiro Ishiwatari (g), Keigo Iwami (b), Jun Isobe (ds)
Kenta Tsugami Session
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenta Tsugami (sax), Hiroshi Minami (p), Kiichiro Komobuchi (b), Akira Sotoyama (ds)
Yuji Imamura GROUP
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuji Imamura (per), Koichi Matsukaze (as), Takeshi Shibuya (piano, organ), Katsumasa Kamimura (b), Akira Sotoyama (ds)
REVUE THE FULLDESIGN 2020
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi (as), Naoji Kondo (sax), Kogoro Tatsumi (tp), Takayuki Kato (g), Hoppy Kamiyama (p, key), Masataka Fujikake (ds)
QuivaraC
Open19:00 /
Start19:30
Advance ticket: 3,500 yen / Ticket on the day:
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on August 1,Saturday (we accept reservations).
MEMBERS
Tsuneo Imahori (g), Tadahiko Yokogawa (vln), Akira Sotoyama (ds)
.Push
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shohei Nishimura (ds), Akiha Nakashima (sax), Ami Ogaeri (p), Riku Takahashi (b)

page top