The Happenings
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Miyuki Moriya (as), Nobumasa Tanaka (p), Kosuke Ochiai (b)
Natsuki Kido 3DAYS
BondageFruit
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on June 1,Tuesday (we accept reservations).
MEMBERS
Natsuki Kido (g), Yuji Katsui (vln), Hirohiko Otsubo (b), Kumiko Takara (vib, per), Yoichi Okabe (per)
Natsuki Kido 3DAYS
FRETLAND 1st album 'Voyage' Pre-Sale Concert
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on June 1,Tuesday (we accept reservations).
MEMBERS
Natsuki Kido (ag), Yoshihiro Arita (ag banjo), Shunji Takenaka (ag)
Natsuki Kido 3DAYS
Natsuki Kido Quinteto
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket: 3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
*Advance tickets will start selling at the Shinjuku Pit Inn at 11:00AM on June 1,Tuesday (we accept reservations).
MEMBERS
Natsuki Kido (g), Satoshi Kitamura (bandneon), Kumiko Kondo (vln), Hiroshi Kumata (p), Toru Nishijima (b)
Masayasu Tzboguchi Radio-Acoustique
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masayasu Tzboguchi (p, syn), Akiyoshi Shimizu (b), Kazuaki Yokoyama (ds)
Kindan No Yokutou (Forbidden Wing of The Building) presents 'White Visitation 3'
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Daisuke Fujiwara (sax, fl), Tatsuhisa Yamamoto (ds), Mitsuhisa Sakaguchi (key), GUEST:Kazuhisa Uchihashi (g)
Junichiro Ohkuchi Trio
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi (p), Yasushi Yoneki (b), Tamaya Honda (ds)
Reed Flute at Dusk
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Taro Sukegawa (g), Hiroyasu Okada (zampoña), Yoichi Okabe (per)
"If You Make A Sound" with Yuko Ikema
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ippei Kato (g), Yuki Kaneko (electronics, tape, toys), Naoya Murata (turntable) guest: Yuko Ikema (vo)
Shingo Okudaira The New Force
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Hideaki Hori (p), Takayoshi Baba (g), Keisuke Furuki (b)
Otomo Yoshihide Session 2DAYS
Day1
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Otomo Yoshihide (g, turntables), Kei Matsumaru (as, ss), Yasuhiro Yoshigaki (ds)
Otomo Yoshihide Session 2DAYS
Day2
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Otomo Yoshihide (g, turntables), Aaron Choulai (p, electronics)
Kosuke Mine Quartet
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kosuke Mine (ts), Eriko Shimizu (p), Takashi Sugawa (b), Ittetsu Takemura (ds)
Aramaki Band
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shigeo Aramaki (b), Nao Takeuchi (ts), Hajime Yoshizawa (p), Tamaya Honda (ds)
Jun Furuya - The other side quartet
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Jun Furuya (p), Akihiro Nishiguchi (ts, ss), Yusuke Chigita (b), Masatsugu Hattori (ds)
Masahiko Satoh 2DAYS
Kibengakuha vol. 2
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Satoh (p), Keisuke Ohta (vln), Tsuneo Imahori (g), Benisuke Sakai (b)
Masahiko Satoh 2DAYS
Masahiko Satoh Piano Solo
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Satoh (p)
Fusanosuke Kondo meets Boys+May Inoue
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:4,950 yen 4,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Fusanosuke Kondo (vo, g), Akira Ishii (p), Shun Ishiwaka (ds), Hideaki Kanazawa (b), May Inoue (g)
Tribute to Shuichi"Ponta"Murakami
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masanao Matsushita (ds), Shun Ishiwaka (ds), guest:Toshitaka Shibata (p, key)
Naruyoshi Kikuchi / Masaki Hayashi
Open17:30 /
Start18:00
Advance ticket:5,500 yen 5,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Naruyoshi Kikuchi (sax), Masaki Hayashi (p)
Dairo Suga 5DAYS
kdssG@jazz
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toku (tp, flh), Ken Ota (as), Dairo Suga Trio 【 Dairo Suga (p), Hiroki Chiba (b), Sohnosuke Imaizumi (ds) 】
Dairo Suga 5DAYS
new little one + Kei Matsumaru
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Tokutaro Hosoi (g), Shu Akimoto (ds), Kei Matsumaru (as, ss)
Dairo Suga 5DAYS
garaku
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Hikaru Toho (b), Ryusaku Ikezawa (ds)
Dairo Suga 5DAYS
duo
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Sadanori Nakamure (g)
Dairo Suga 5DAYS
solo
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p)
Yuji Imamura GROUP
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuji Imamura (per), Kenta Tsugami (as), Takeshi Shibuya (p, or), Katsumasa Kamimura (b), Akira Sotoyama (ds)
Pauses, wedges, and floating dimensions
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ko Ishikawa (sho), Otomo Yoshihide (g, effects), Masaaki Kikuchi (b, electronics), Akira Sotoyama (ds)
TEAM TUCKS
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoko Kobayashi (p), Seiji Tada (as, fl), Sinichi Kato (B), Ken Tsunoda (ds)
Josei Session
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Josei (p), Noriaki Akita (b), SEIYA(Ds)
THE J. MASTERS
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kosuke Mine (sax), Shigeharu Mukai (tb), Tomonao Hara (tp), Soichi Noriki (p), Yoshio Suzuki (b), Shingo Okudaira (ds)
Toshiyuki Honda BarnIing Wave Quartet
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshiyuki Honda (sax), Soichi Noriki (p), Gregg Lee(b), Shingo Okudaira (ds), May Inoue (g)

page top