Shibusashirazu Orchestra
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hideki Tachibana (sax), Yoshiyuki Kawaguchi (as), Masayo Koketsu (as), Shinnosuke Matsubara (as), Keisuke Saito (as), Han sato (ts), Takuya Matsumoto (ss, ts), Akira Kito (bs), Youichiro Kita (tp), Yasuyuki Takahashi (tb), Yutaka Hirose (tuba), Akihiro Ishiwatari (g), Ippei Kato (g), Azusa Yamada (vib), Koichi Yamaguchi (p), Mariko Kobayashi (b), Hitoshi Shibasaki (per), Jun Isobe (ds), Naoki Yamamoto (ds) , Pero, Asuka, Fumi Takahashi, Daisuke Fuwa
TRY🅰️NGLE
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroshi Yamazaki (ds), Nobuyoshi Ino (b), Masayo Koketsu (as)
Dairo Suga Trio
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Hiroki Chiba (b), Sohnosuke Imaizumi (ds)
Taro Sukegawa&Yosuke Tanaka OTTO Live
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Taro Sukegawa (g), Yosuke Tanaka (g)
Yolcu-Yoldaş
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Keisuke Ohta (vln), Tsuneo Imahori (g), Yoichi Okabe (per)
Akiha Nakashima Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akiha Nakashima (as), Junichiro Ohkuchi (p), Ryohei Komaki (b), Gene Jackson (ds)
Baila TReS / Dos Famirilas +
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshiki Nagata (b), RIO (bsax), Sachi Hayasaka (sax), Shikou Ito (p), Gen Ogimi (per), Umi Ogimi (ds)
Yoshio Suzuki 3DAYS
Special Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshio Suzuki (b), Yosuke Onuma (g), Makiyo Sakai (fl), Ko Omura (ds)
Yoshio Suzuki 3DAYS
BASS TALK
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshio Suzuki (b), Shinpei Inoue (fl), Soichi Noriki (p), Yoichi Okabe (per)
Yoshio Suzuki 3DAYS
THE BLEND
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshio Suzuki (b), Kosuke Mine (ts), Keisuke Nakamura (tp), Hakuei Kim (p), Tamaya Honda (ds)
Sho/Yu/So/Shu BAND Plus Sugisaku
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Okazawa (b), Yuichi Togashiki (ds), Soichi Noriki (p), Osamu Koike (ts), Sugisaku (g)
Gatos Meeting
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi (as), Ryuichi Yoshida (bs), Takezo Yamada (tp), Atsushi Goto (tb), Akihiro Ishiwatari (g), Keigo Iwami (b), Jun Isobe (ds), GUEST:Han Sato (ts)
Yoichi Hirai CD 'Mondendal' Release Live
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoichi Hirai (g), Yutaka Kaido (b), Atsushi Itani (ds), Hikaru Yamada (as), Kazufumi Tsuchimura (5th tuning b), GUEST:Eiichi Hayashi (as)
Triad X New
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hiroshi Minami (p), Kenta Tsugami (as), Ryoichi Zakota (b), Masatsugu Hattori (ds)
DUET
Open19:00 /
Start19:30
Advance ticket: 7,000 yen / Ticket on the day: 7,500 yen (one drink included)
MEMBERS
Minako Yoshida (vo), Akira Ishii (p)
DUET
Open19:00 /
Start19:30
Advance ticket: 7,000 yen / Ticket on the day: 7,500 yen (one drink included)
MEMBERS
Minako Yoshida (vo), Akira Ishii (p)
Han Sato Quartet
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Han Sato (ts), Dairo Suga (p), Noriaki Akita (b), Yoshihito Eto (ds)
Mariko Hirose& Purple Haze
『NEW FAZE』
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:4,400 yen 4,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mariko Hirose (comp), Nozomi Otsuka (vo), Motoi Murakami, Kenichi Akatsuka, Hiroyuki Ishikawa, Yusuke Sase (tp, flh), Keita Harigai, Hironori Eto, Mariko Maeda (tb), Tomohiko Iida (b-tb), Masato Yoshikawa (fl, picc), Ryoichi Yamaki (ss, fl), Yuuka Numao (as, fl), Yoshihiro Goseki (ts, fl), Yu Kuga (ts, cl, fl)), Kei Suzuki (bs, bcl, fl), Shino Miwa (vln), Kei Koganemaru (g), Kota Kaihori (p), Katsuyasu Narumi (b), Ryohei Harashima (ds)
Shota Watanabe GROUP
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shota Watanabe (p), ermhoi (vo), Yoshiki Takahashi (b), Akira Kudo (ds)
Sakata X Yoshigaki Birthday Live
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Sakata (as, cl), Yasuhiro Yoshigaki (ds), Daisuke Fujiwara (ts), Ippei Kato (g), Kumiko Takara (vib, per), Taeko Kurita (p), Shinobu Kawai (b), Takashi Seo (b), Manabu Sakata (ds)
Shingo Okudaira The New Force+1
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Makoto Oka (sax, fl), Hideaki Hori (p), Hirohito Miyagami (b), Takayoshi Baba (g)
Mari Nakamoto ✖️ Junichiro Ohkuchi ✖️ Yasushi Yoneki JAZZ TRIO
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:5,500 yen 5,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Nakamoto (vo), Junichiro Ohkuchi (p), Yasushi Yoneki (b)
Atsushi Ikeda Presents Music of FUMIO KARASHIMA
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Atsushi Ikeda (sax), Masanori Okazaki (ts), Mitsuhiro Itagaki (p), Mitsuaki Furuno (b), Nobuyuki Komatsu (ds), GUEST: Kosuke Mine (ts)
SASE BAND
SOLD OUT
Open19:00 /
Start19:30
5,000 yen (including tax) one drink included
MEMBERS
Yusuke Sase (tp), Kei Koganemaru (g), Kota Kaihori (p), Kazuki Arai (b), Shu Akimoto (ds)
.Push
Notice of member change
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shohei Nishimura (ds), Ami Ogaeri (p), Makoto Togashi (b)
Notice of changes in performance content
Koichi Sato (p)Hiroaki Mizutani(B)Kazumi Ikenga(Ds)
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Sato (p)Hiroaki Mizutani(B)Kazumi Ikenga(Ds)
Ryosuke Hashizume Group
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryosuke Hashizume (ts), Motohiko Ichino (g), Koichi Sato (p), Ryoji Orihara (fretless b), Sota Kira (ds)
New Third Person Anniversary Special
Open19:00 /
Start19:30
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Samm Bennett (per), Kazuhisa Uchihashi (g, daxophone), GUSET: Kei Matsumaru (as), Risa Takeda (key), Koichi Makigami (voice)

page top