SICK WEDNESDAY!!!
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:5,500 yen 5,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tatsuya Nakamura (ds), Dairo Suga (p), tatsu (b), Kentaro Nakao (b)
Kei Matsumaru Quartet
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kei Matsumaru (as, ss), Akira Ishii (p), Hideaki Kanazawa (b), Shun Ishiwaka (ds, per)
Kazuki Yamanaka/Koichi Sato/Akira Sotoyama
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazuki Yamanaka (as), Koichi Sato (p), Akira Sotoyama (ds)
Low Light Art Ensemble
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Aaron Choulai (electronics), Akihiro Yoshimoto (sax), Takuya Morikawa (vln), Asaka Igarashi (cello), Chiho Minami (bandoneon), Miyama McQueen-Tokita (koto), Takashi Sugawa (b), Manami Kakudo (per), Shun Ishiwaka (per)
Ami Ogaeri Trio
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ami Ogaeri (p), Riku Takahashi (b), Kaito Nakamura (ds)
Gatos Meeting
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi (as), Ryuichi Yoshida (bs), Takezo Yamada (tp), Atsushi Goto (tb), Akihiro Ishiwatari (g), Keigo Iwami (b), Jun Isobe (ds)
Naoto Suzuki x Yuta Ikedo - Twin Guitar Quartet
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Naoto Suzuki (g), Yuta Ikedo (g), Ryu Kawamura (b), Akira Yamada (ds)
BOZO
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenta Tsugami (as), Hiroshi Minami (p), Hiroaki Mizutani (b), Akira Sotoyama (ds)
Yuichiro Aratake Trio
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake (p), Makoto Togashi (b), Sounosuke Imaizumi (ds)
Musica Immaginaria
Notice of performance cancellation
MEMBERS
Osamu Matsumoto (tb), Miho Kimura(vo), Hiroyuki Ishikawa (tp), Takumi Nakayama (as), Junko Hirayama (as), Azusa Yamada (vib), Kurara Nozaki (per), Goro Katano (e-b) guest:Yoichi Okabe (per), Tomohiro Yahiro (per)
Takumi Nakayama Quintet
MEMBERS
Takumi Nakayama (ss, as), Naoto Suzuki (g), Tomohiko Kato (p), Motoi Kanamori (b), Akira Yamada (ds)
Masayasu Tzboguchi Trio Reunion
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masayasu Tzboguchi (p, efx), Masaaki Kikuchi (b, efx), Nobuo Fujii (ds)
Okuchi・Hayashi Quartet
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Junichiro Ohkuchi (p), Eiichi Hayashi (as), Yasushi Yoneki (b), Takuji Kusumoto (ds)
Yuji Imamura GROUP
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuji Imamura (per), Koichi Matsukaze (as), Takeshi Shibuya (p, or), Katsumasa Kamimura (b), Akira Sotoyama (ds)
Mikiko Nagatake Trio × Jabuticaba
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mikiko Nagatake (p), Nami Kano (as, ss), Ryoji Orihara (fretless b), Sota Kira (ds)
Ten-Shi Ⅱ - CD Release LIVE
Ten-Shi(Takayuki Kato&Masataka Fujikake)× Junji Hirose・Otomo Yoshihide
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ten-Shi:Takayuki Kato (g), Masataka Fujikake (ds), guest:Junji Hirose (ts), Otomo Yoshihide (g)
TReS Special 3DAYS
Baila TReS
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshiki Nagata (b), RIO (bsax), Sachi Hayasaka (sax), Shikou Ito (p), Gen Ogimi (per)
TReS Special 3DAYS
TReS with Ishii-ke
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【Toshiki Nagata (b), RIO (bsax), Sachi Hayasaka (sax)】Ishii-ke【Akira Ishii (p), Tomohiro Ishii (vln)】
TReS Special 3DAYS
TReS with Friends
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【Toshiki Nagata (b), RIO (bsax), Sachi Hayasaka (sax)】Shiro Sadamura (vln), Nobumasa Tanaka (p), Yoichi Okabe (per)
Koichi Hiroki・Takeshi Shibuya DUO
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Hiroki (g), Takeshi Shibuya (p)
Shingo Okudaira The New Force + 1
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shingo Okudaira (ds), Makoto Oka (ts), Hideaki Hori (p), Takayoshi Baba (g), Keisuke Furuki (b)
Kosuke Mine 2DAYS
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kosuke Mine (ts), Dairo Suga (p), Hiroshi Yoshino (b), Tamaya Honda (ds)
Kosuke Mine 2DAYS
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,850 yen 3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kosuke Mine (ts), Eriko Shimizu (p), Takashi Sugawa (b), Ittetsu Takemura (ds), guest:Keisuke Nakamura (tp), Miyuki Moriya (as)
Dairo Suga・Tamaya Honda・Naruyoshi Kikuchi Improvisation Night to OMASAN
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Tamaya Honda (ds), Naruyoshi Kikuchi (sax)
Spirit & Music of OMASOUND
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Michiyuki Koyama (g), Takumi Nakayama (as), Ryoji Orihara (fretless b), Nobuyuki Komatsu (ds)
BCG Republic
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hakuei Kim (p), Tomokazu Sugimoto (b), Tamaya Honda (ds)
Nobie especial
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Nobie (vo), Takayoshi Baba (g), Kiichiro Komobuchi (b), Yoichi Okabe (per)
FOTOS
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akihiro Nishiguchi (sax), Hakuei Kim (key, p), Marty Holoubek (b), Sota Kira (ds)
Shinri Tanaka QUINTET
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shinri Tanaka (g), Motoharu (sax), Jun Furuya (p), Yusuke Ishihara (b), Kaoru Suzuki (ds)
Yoshio Suzuki The Blend
Open17:30 /
Start18:00
Ticket on the day:3,300 yen 3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshio Suzuki (b), Kosuke Mine (ts), Keisuke Nakamura (tp), Hakuei Kim (p), Tamaya Honda (ds)

page top