Nishio Band
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenichi Nishio(tp), Michiyuki Koyama(g),Shunichi Yanagi(p),Noboru Ando(b)
Yota Tsukada TRIO
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yota Tsukada(ds), Yasunao Masaki(p),Yoshihisa Kaneko(b)
Ramuda
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masayo Koketsu(sax), Tatsuya Nakamura(ds)
Yuichiro Aratake TRIO+1
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aaratake(p),Makoto Togashi(b), Sonosuke Imaizumi(ds) Guest:Takumi Nakayama(as)
Cool Jazz Project+2
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Sato(p),Kunpei Nakabayashi(b),Sonosuke Imaizumi(ds),Ryosuke Hashizume(ts),Ayumi Koketsu(as)
Mitsuhiro Itagaki LOVE IS BLUE
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mitsuhiro Itagaki(p), Yuya Yoneda(as), Hiroaki Kono(tb), Hironobu Otsuki(b), Ritsuko Mishina(ds)
pan-cake
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshiyasu Honda(g), Daisuke Nakayama(b), Naoki Yamamoto(ds)
Shinnosuke Matsubara Orchestra
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shinnosuke Matsubara(ss,cond), Takayuki Sato(as), Takuma Ito(as), Erik Nelson(ts), Tetsu Suzuki(ts), Yutaro Suzuki(tp), Asei Muraguchi(tp), Mariko Mihara(tb), Otohito Fuse(p), Makoto Togashi(b), Riku Takahashi(b), Naoki Takahashi(ds), Kaito Nakamura(ds)
Mike’s BIG 4
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mike Reznikoff(ds), Seiji Harakawa(as), Toshiyuki Sekine(p), Hiroshi Yoshino(b)
JAM SESSION
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】Session Host: Makoto Terashita(p) with a Bassist and a Drumer.
Takezo Yamada Session
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takezo Yamada(tp), FKD(pc and digital processing), Taihei(ds,etc), Naoki Takahashi(ds,etc)
Rental
Yusuke Chigita TRIO
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusuke Chigita(b), May Inoue(g), Yuto Maseki(ds)
Tsuyoshi Furuhashi Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tsuyoshi Furuhashi(sax,fl),Ken Kwamur(p), Yutaka Kaido(b), Kazuki Toyoda(ds)
Yudo Matsuo"TRIO BOSCO"
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yudo Matsuo(g), Kosuke Ochiai(b), Ko Omuraa(ds)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Nobuyuki Yano(b), Takashi Satake(ds)
Mari Yamashita Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Yamashita(vib), Hiroshi Fukutomi(g), Ryoichi Zakota(b), Ryo Noritake(ds)
Megtaro
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ai Otani(p), Kentaro Nakayama(ds)
Tamami Koyake BAND+Special 1
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake(fl), Yuji Fujisawa(p), Katsuto Suzuki(b), Mike Reznikoff(ds) Special guest: Koji Suzuki(cl)
Fumie Chiba TRIO+1
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Fumie Chiba(p), Koji Tetsui(b), Kaoru Suzuki(ds) GUEST:Reiko Yamamoto(vib)
Yuta Ikedo TRIO
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuta Ikedo(g), Keisuke Furuki(b), Yota Tsukada(ds)
Hirohito Miyagami quintet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hirohito Miyagami (b), Akira Tanidono (tp), Akane Ezawa (as), Hiroyuki Takubo (p), Kaito Nakamura (ds)
Akaikutsu
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Noriaki Fukushima (ds), Takashi☆Hara, Eichi Watanabe(g),Yoshinori Shimizu(b),Junko Taniguchi(p,key)
HIBI★Chazz-K feat.samAta
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
〈HIBI★Chazz-K〉 Norihiko Hibi(ss),Yuya Inoue(ts),Yoichi Tsutsui(bs),konakai Norihiko(bs),Muneo Takeshita(ds),Yutaka Kaido(b) 〈samAta〉Hiroyuki Kubota(g),samA(vo),Naoto Nishikawa(or),Saori Kanazawa(ds)
Kaori Kitsu and folk songs Vol.27 Folk songs and Mood
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kaori Kitsu(sing/gottan/japanese paper shamisen),Yoichi Okabe(per) ,Keisuke Ota(vn)
Rental
temp
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Daisuke Idichi(b), Ippei Katou(g), Ami Ogaeri(p)
espaço
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tatsuo Yanagihara(b), Yasuo Nishimoto(sax), Masahiro Ishiwata(p), Shingo Yoshida(ds)
DEATH RABBIT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Billie Jean(sax,vo),Sora Ichikawa(p,key), Makoto Togashi(b),Raiga Hayashi(ds)
TENT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
CEO(g), Yoshinori Shimizu(b), Ryusaku Ikezawa(ds)
Monthly Eiichi Hayashi April and May combined issue
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayaashi(as),Akihiro Ishiwatari,Tuneo Imahori(g)

page top