Tomohiro Kanbe / Mikio Ishida Duo
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomohiro Kanbe(g), Mikio Ishida(p)
Ami Fukui Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ami Fukui(p), Keigo Iwami(b), Sota Kira(ds)
Shuji Narikawa Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shuji Narikawa(g), Masaharu Iida(b), Masanori Ando(ds)
Kuni-On Jazz @ PIT INN vol.14
Open13:00 /
Start13:30
¥900(without drink)
MEMBERS
Kunitachi College of Music Jazz Specialized Student
JAM SESSION
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】Session Host: Makoto Terashita(P) with a Bassist and a Drumer.
Tana-Kanda
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Nobumasa Tanaka(p), Yoshiko Kanda(Per)
Masahiko Watanabe Quintet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahko Watanabe(vib), Orie Hirayama(cello), Mari Hayami(p), Masaharu Iida(b), Satoshi Ishikawa(ds, per)
Michiyuki Koyama Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Michiyuki Koyama(g), Sachiko Ikuta(p), Kosuke Ochiai(b), Sota kira(ds)
Yuto Komatsu Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuto Komatsu(tp), Mikiko Nagatake(p), Daisuke Ijichi(b), Makoto Rikitake(ds)
Shinichi Fujii Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shinichi Fujii(g), Keisuke Furuki(b), Masatsugu Hattori(ds)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Yuji Irifune(b), Naofumi Satake(ds)
Yukiko Hayakawa Special Quintet

Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yukiko Hayakawa(p), Kenichi Nishio(tp), Ippei Kato(g), Yutaka Kaido(b),Rikako Suzuki(ds)
Yoichi Kobayashi & JJM
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoichi Kobayashi(ds), Reiya Terakubo(tp), Tomonori Sakurai(ts), Rin Heitetsu(p) Koji Yasuda(ds)
les KOMATIS will be postponed.
MEMBERS
NOBIE(vo), Akemi Ohta(fl, cho), Mayuko katakura(p, cho)
Taichi Kamimura / Mikio Ishida Duo
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Taichi Kamimura(sax), Mikio Ishida(p)
ⅡBS
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Toshihisa Nagami(b), Shinji Nakayama(b), Tomoyuki Okabe(ds)
Taeko Kurita Session
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Taeko Kurita(p), Kosuke Ochiai(b), and others
Shun Katayama Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shun Katayama(fl), Fumika Asari(g), Kento Tsubosaka(p)
AAS
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Hideki Tachibana(as), Koichi Yamaguchi(p), Yutaka Kaido(b), Jun Isobe(ds)
Setagaya Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusei Takahashi(p), Keigo Iwami(b), Sota Kira(ds)
solaniabura
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:3,500 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:3,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tomohiro Yahiro(per), Natsuki Kido(g), Gaku Miyata(b, vo)

BLUEDOT
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Makoto Rikitake(ds), Masanori Sugimoto(ts), Tamashi Goto(p), Goro Katano(elb)
Monthly Eiichi Hayashi March Issue
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi(as), Josei(p), Sonosuke Imaizumi(ds)
jomba jomba
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Erika Sato(elb, wb), Masayo koketsu(sax), Tokutaro Hosoi(g), Takashi Itani(per), Kota Arai(ds)
TENT
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
CEO(g), Yoshinori Shimizu(b), Ryusakau Ikezawa(ds)
Mari Yamashita Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Yamashita(vib), Hiroshi Fukutomi(g), Ryoichi Zakota(b), Ryo Noritake(ds)
Tamami Koyake Band
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake(fl), Yuji Fujisawa(p), Katsuhito Suzuki(b), Mike Reznikoff(ds)
Mitsuhiro Itagaki Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mitsuhiro Itagaki(p), Hironobu Otsuki(b), Ritsuko Mishina(ds)
Shunichi Yanagi Trio
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shunichi Yanagi(p), Motoi Kanamori(b), Ryo Noritake(ds)
Move.
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuta Ikedo(g), Sho Kudo(b), Ryo Kawamura(ds)
Youta Tsukada Quartet
Open13:00 /
Start13:30
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Youta Tsukada(ds), Takumi Yamanaka(sax), Yasunao Masaki(p), Souhei Konno(b)

page top