Taichi Kamimura Session
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Taichi Kamimura(ts), Kosuke Ochiai(b), Jun Isobe(ds)
Youta Tsukada Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Youta Tsukada(ds), Takumi Nakayama(sax), Yasuhisa Masaki(p), Ryuhei Konno(b)
Y's Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuya Yoneda(sax), AYAKI(p,Key), Kunito Kitai(ds)
JAM SESSION
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】Session Host: Makoto Terashita(P) with a Bassist and a Drumer.
Kazuki Yamanaka Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kazuki Yamanaka(as), Shota Watanabe(p), Kosuke Ochiai(b), Ko Omura(ds)
The Third Tribe - Trio  Trial
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoko Kobayashi(p), Kazumi Ikenaga(ds), Special Guest: Koji Tetsui(b)
Yuka Iizuka Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuka Iizuka(p), Toshihisa Nagami(b), Shinichiro Hayashi(ds)
Red Shoes
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Noriaki Fukushima(ds), Hara☆Takash, Eiichi Watanabe(g), Yoshinori Shimizu(b), Junko Taniguchi(p)
Mikiko Nagatake Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mikiko Nagatake(p), Ryoji Orihara(fretless b), Sota Kira(ds)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Yuji Irifune(b), Naohumi Satake(ds)
Telepathic Jazz CD release Concert
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masatsugu Hattori(ds), Nami Kanou(sax), Yusei Takahashi(p), Akiyoshi Shimizu(b), Hiroyuki Ishikawa(tp)
Sotoyama Ohgimi Duo
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Akira Sotoyama(ds), Gen Oogimi(per)
Yuichiro Aratake Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake(p), Ikuo Sakurai(b), Tamaya Honda(ds)
Electric slime
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Atsusi Goto(tb, Effects), Yasuyuki Takahashi(tb, Effects)
Espaço
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tatsuo Yanagihara(b), Yasuo Nishimoto(as, ss), Masahiro Ishiwata(p), Keiichiro Uemura(ds)
Yoichi Hirai Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoichi Hirai(g), Kazufumi Tsuchimura(5th tuned bass), Yutaka Kaido(b), Takashi Itani(ds, per, electronics)
Shinobu Ishizaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shinobu Ishizaki(as), Mamoru Ishida(p), Masatsugu Hattori(ds)
Shun Katayama Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shun Katayama(fl), Fumika Asari(g), Yasumasa Kumagai(p)
Hi-To-Kan
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Masayo Kouketsu (as), Ryo Saito (ds), Chizuru Fukuhara(Japanese hand drum), EU-ko♨
Cool Jazz Project+2
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi sato(p), Hirohito Miyagami(b), Sonosuke Imaizumi(ds), Ryosuke Hashizume(ts), Ayumi Koketsu(as)
Koichi Matsukaze Quartet + Mikio Ishida
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Matsukaze(sax, fl), Takayuki Kato(g), Katsumasa kamimura(b), Akira Sotoyama(ds), Mikio Ishida(p)
Tamami Koyake Band
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake(fl), Yuji Fujisawa(p), Katsuhito Suzuki(b), Mike Reznikoff(ds)
Ryohei Komaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
Advance ticket:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryohei komaki(b), Ryosuke Hashizume(ts), Ryo Noritake(ds)
Jongdari 13 - 1st CD 'Timeless Note' Release Concert
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takashi Nemoto(as), koki Matsui(as), Kazuya Wakabayashi(as)
TENT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
CEO(G), Yoshinori Shimizu(B), Ryusaku Ikezawa(Ds)
Shuji Narikawa Trio
New CD "3 person music band-Guitar Trio" release Concert
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shuji Narikawa(g), Masaharu Iida(b), Masanori Ando(ds)
Kenichi Nishio Sextet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenichi Nishio(tp), Shinpei Nakashima(g), Shinji Nakamura(p) Sho Kudo(b), Sota Kira(ds), Takashi Itani(per)
Mari Yamashita Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Yamashita(vib), Hiroshi Fukutomi(g), Ryoichi Zakota(b), Ryo Noritake(ds)
Monthly Eiichi Hayashi September Issue
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi(as), Kei Matsumaru(as), Takashi Itani(ds)
Michiyo Matsushita Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Michiyo Matsushita(p), Sho Kudo(b), Ryo Saito(ds)

page top