Red Shoes
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Noriaki Fukushima(ds), Hara☆Takashi, Eiichi Watanabe(g), Yoshinori Shimizu(b), Junko Taniguchi(p)
Shuji Narikawa Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shuji Narikawa(g), Masaharu Iida(b), Masanori Ando(ds)
Jam Session
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,000 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
【free participation】MC: Makoto Terashita(p)
Harumi Nomoto Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Harumi Nomoto(p), Ryoji Orihara(fretless-b), Sonosuke Imaizumi(ds)
Yuichiro Aratake Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuichiro Aratake(p), Makoto Togashi(b), Tamaya Honda(ds)
Ryohei Komaki Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryohei Komaki(b), Ryosuke Hashizume(ts), Ryo Noritake(ds)
Pan-cake
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoshiyasu Honda(g), Daisuke Nakayama(b), Naoki Yamamoto(ds)
Yuka Iizuka Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yuka Iizuka(p), Toshihisa Nagami(b), Shinichiro Hayashi(ds)
Ami Fukui Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ami Fukui(p), Keigo Iwami(b), Sota Kira(ds)
Mari Yamashita Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Mari Yamashita(vib), Hiroshi Fukutomi(g), Ryoichi Zakota(b), Ryo Noritake(ds)
Kenichi Nishio Sextet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Kenichi Nishio(tp), Shinpei Nakashima(g), Shinji Nakamura(p), Sho Kudo(b), Sota Kira(ds), Takashi Itani(per)
Takezo Yamada Sextet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takezo Yamada(tp), Nanami Haruta(tb), Yasunori Sogabe(ts), Mikiko Nagatake(p), Daiki Mishima(b), Yusuke Yaginuma(ds)
Yoichi Hirai Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yoichi Hirai(g), Daisuke Tooi(b), Takashi Itani(ds, per, electronics)
Yukiko Hayakawa Quintet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yukiko Hayakawa(p), Kenichi Nishio(tp), Ippei Kato(g), Furuto Koshino(b), Manabu Tashimoto(ds)
JOSEN Guitar Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tetsuya Josen(g), Yoshiyasu Fujimaki(b), Shinji Ando(ds)
Katsuo Miyazaki Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Katsuo Miyazaki(as), Mieko Yagi(p), Yuji Irifune(b), Naofumi Satake(ds)
TENT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Ryoichi Saito(g), Yoshinori Shimizu(b), Ryusaku Ikezawa(ds)
Tamami Koyake Band
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Tamami Koyake(fl), Yuji Fujisawa(p), Katsuhito Suzuki(b), Mike Reznikoff(ds)
Les KOMATIS
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
NOBIE(vo), Akemi Ohta(fl, cho), Mayuko Katakura(p, cho)
Secret Base
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusei Takahashi(syn, toys, others), Tokutaro Hosoi(g, others) ,Ryotaro Miyasaka(per, others)
Snow Field Quartet
The performance will be canceled due to the intention of the performers.
MEMBERS
Koichi Yamaguchi(p), Satoe Kobayashi(as), Yoshinori shimizu(b), Jun Isobe(ds)
Yusuke Ishihara Trio
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Yusuke Ishihara(b), Kazune Tanaka(p), Gaku Hasegawa(ds)
Takuji Yamada FOLKLORE
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Takuji Yamada(as, ss, bcl), Akihiro Yoshimoto, Yasuyuki Sogabe(ts, fl), Keita Harikae(tb), Mayuko Katakura(p), Yusuke Chikita(b), Akira Yamada(ds)
Koichi Matsukaze Quartet + Mikio Ishida
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Koichi Matsukaze(sax, fl), Takayuki Kato(g), Katsumasa kamimura(b), Akira Sotoyama(ds), Mikio Ishida(p)
Shun Ishiwaka DAY & NIGHT
Songbook Trio(1set only)
Open13:30 /
Start14:30
Advance ticket:3,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Shun Ishiwaka (ds), Mami Kakudo(vo,etc.), Shuta Nishida(g)
Motohiko Ichino TIME FLOWS
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:2,500 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Motohiko Ichino(g), Kenta Tsugami(as), Kosuke Ochiai(b), Akira Sotoyama(ds)
Masahiko Watanabe Quartet
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Masahiko Watanabe(vib), Takayuki Yagi(p), Masaharu Iida(b), Tetsutaro Kude(ds)
temp
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Daisuke Ijichi(b), Ippei Kato(g), Ami Ogaeri(p)
BLUEDOT
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Makoto Rikitake(ds), Masanori Sugimoto(ts), Tamashi Goto(p), Goro Katano(el-b)
Monthly Eiichi Hayashi July Issue
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Eiichi Hayashi (as), Reona(tap), Shu Akimoto(ds)
Hitokan 
Open13:30 /
Start14:00
Ticket on the day:1,300 yen + tax (one drink included)
MEMBERS
Dairo Suga (p), Masayo Koketsu (as), Ryo Saito (ds), Chizuru Ishii (Japanese hand drum), Erika Sato (b), EU-ko♨

page top